რა არის ”ფრილანსერი” და რომელი პროფესიების შემთხვევაში არ არის აუცილებელი მთელი დღე ოფისში ყოფნა

რა არის ”ფრილანსერი” და რომელი პროფესიების შემთხვევაში არ არის აუცილებელი მთელი დღე ოფისში ყოფნა

დასაქმების სააგენტოების ინფორმაციით, ინტერნეტტექნოლოგიების განთვიარების პარალელურად, დასაქმებულთა გარკვეულ კატეგორიებს ოფისებში იშვიათად გამოჩენის შესაძლებლობა აქვთ. მიუხედავად ამისა, ბიზნესკომპანიების ნაწილს, ძირითადად, მაინც ურჩევნია, დასაქმებულს მთელი დღე ოფისში ხედავდეს, თუნდაც ამის რეალური საჭიროება არ არსებობდეს. რამდენად განვითარებულია ”ფრილანსინგი” ქართულ შრომის ბაზარზე და რომელ პროფესიებში?

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

20 ივლისი, 2016

სხვა ჩანაწერები