პულსი

პულსი ესაა სამედიცინო გადაცემა მათთვის, ვისაც სურს მეტი შეიტყოს საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ.

გასული გადაცემები