სააფთიაქო ქსელ PSP-ში მომხმარებელს „გრიპჰოთის“ შეძენა შეუძლია, რომელიც გრიპის დამარცხების საუკეთესო გზაა.

არსებული ინფორმაციით, „გრი­პჰო­თი“ შე­ი­ცავს: პა­რა­ცე­ტა­მო­ლი 500მგ, ფე­ნი­ლეფ­რი­ნის ჰიდროქ­ლო­რი­დი 10მგ, ოქ­სო­ლა­მი­ნის ციტ­რა­ტი 100მგ, ქლორ­ფე­ნი­რა­მი­ნის მა­ლე­ა­ტი 2მგ. „გრი­პჰოთს“ გა­აჩ­ნია ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩე­ბე­ლი, სი­ცხის დამ­წე­ვი, ან­ტი­ჰის­ტა­მი­ნუ­რი და ან­თე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მოქ­მე­დე­ბა. გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა გა­ცი­ე­ბის, სურ­დოს, გრი­პის და ზედა სა­სუნ­თქი გზე­ბის არას­პე­ცი­ფი­კუ­რი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის სიმპტო­მუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბი­სას.

პა­რა­ცე­ტა­მო­ლი: ავ­ლენს ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩე­ბელ და სი­ცხის დამ­წევ მოქ­მე­დე­ბას.

ქლორ­ფე­ნი­რა­მი­ნისმა­ლე­ა­ტი: აქვს ან­ტი­ჰის­ტა­მი­ნუ­რი და ქო­ლი­ნო­მაბ­ლო­კი­რე­ბე­ლი მოქ­მე­დე­ბა. ამ­ცი­რებს სურ­დოს, ცხვი­რის გა­ჭედ­ვას, აად­ვი­ლებს სუნ­თქვას, ხსნის ხვე­ლის რეფ­ლექ­სის ძი­რი­თად მი­ზე­ზებს.

ფე­ნი­ლეფ­რი­ნის ჰიდ­როქ­ლო­რი­დი: თე­რა­პი­ულ დო­ზებ­ში ავ­ლენს ვა­ზო­კონ­სტრიქ­ტო­რულ მოქ­მე­დე­ბას. ფე­ნი­ლეფ­რი­ნის ად­გი­ლობ­რი­ვი, ან პე­რო­რა­ლუ­რი გა­მო­ყე­ნე­ბა იწ­ვევს ცხვი­რის ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის სის­ხლძარ­ღვე­ბის შე­ვიწ­რო­ვე­ბას. შე­შუ­პე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მოქ­მე­დე­ბის გამო ამ­ცი­რებს ცხვი­რი­დან გა­მო­ნა­დენს

ოქ­სო­ლა­მი­ნის ციტ­რა­ტი: სინ­თე­ზუ­რი პე­რი­ფე­რი­უ­ლი მოქ­მე­დე­ბის ხვე­ლის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბა

გა­მო­ყე­ნე­ბის ჩვე­ნე­ბე­ბი

  • სურ­დო

  • გრი­პი

  • გა­ცი­ე­ბა

  • რი­ნი­ტე­ბი (სე­ზო­ნუ­რი და წლი­უ­რი ალერ­გი­უ­ლი რი­ნი­ტი, არა­ა­ლერ­გი­უ­ლი ეო­ზი­ნო­ფი­ლუ­რი რი­ნი­ტი,ვა­ზო­მო­ტო­რუ­ლი რი­ნი­ტი)

  • ზემო სა­სუნ­თქი გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბის სიმპტო­მუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა, რო­გო­რი­ცაა: ფა­რინ­გი­ტი, სი­ნუ­სი­ტი, ბრონ­ქი­ტი და ლა­რინ­გი­ტი.

“გრი­პჰო­თის” შუშ­ხუ­ნა გრა­ნუ­ლე­ბის მიღების წესი: ერთი პა­კე­ტის შიგ­თავ­სი უნდა გა­იხ­სნას 2/3 ჭიქა ადუ­ღე­ბულ ცხელ წყალ­ში. მო­რე­ვის შემ­დეგ პრე­პა­რა­ტი მი­ი­ღე­ბა ცხე­ლი სა­ხით. გრი­პჰო­თი™ მი­ი­ღე­ბა 6 -სა­ა­თი­ა­ნი შუ­ა­ლე­დე­ბით, არა­უ­მე­ტეს 4 დო­ზი­სა (პა­კე­ტი) დღე­ში.

R

მსგავსი თემები