„27 800-ზე მეტმა პირმა თანხმობა განაცხადა საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართვასთან დაკავშირებით, მათ შორის, დასაქმდა 23 000-ზე მეტი პირი, 3 000-ზე მეტმა პირმა აირჩია დასაქმება ღია შრომის ბაზარზე, 4 300-მა სოციალურად დაუცველმა გამოთქვა არაფორმალური ეკონომიკური საქმიანობის ფორმალიზების სურვილი, 600-მდე პირმა აირჩია პროფესიული მომზადება-გადამზადება და ამის შემდეგ შევთავაზებთ ღია შრომის ბაზარზე დასაქმებასაც“, – განაცხადა ზურაბ აზარაშვილმა პარლამენტში, ინტერპელაციის წესით სიტყვით გამოსვლისას.

მინისტრმა აღნიშნა, რომ პირველი მარტიდან 20 სექტემბრამდე დასაქმებისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოების სერვისცენტრებს ინფორმაციის მიღებისა და კონსულტირებისთვის, ჯამში 61 000-ზე მეტმა პირმა მიმართა, საიდანაც 23 000-მა პირმა გაიარა კონსულტაცია, მაგრამ თავი შეიკავა ან უარი განაცხადა პროგრამაში მონაწილეობაზე, 2 300 პირი კი არ აკმაყოფილებდა პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმს და შესაბამისად დასაქმების კონსულტანტებმა ღია შრომის ბაზარზე დასაქმება შესთავაზეს.

შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი სამუშაოების პროგრამით სარგებლობის უფლება აქვთ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ, ისეთი ოჯახების შრომისუნარიან წევრებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს და სახელმწიფოსგან იღებენ სოციალურ შემწეობას. აღნიშნული პირი ამავდროულად არ უნდა იყოს დასაქმებული ან რეგისტრირებული თვითდასაქმებულად, შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზაში.

ზურაბ აზარაშვილი პარლამენტში, პარტია „საქართველოსთვის“ და ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელის“ მიწვევით, ინტერპელაციის წესით იმყოფება. მინისტრი საზოგადოებრივ სამუშაოებზე სოციალურად დაუცველ პირთა დასაქმების პროგრამის შესახებ დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობს.

სოფიო ბერიაშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები