მათგან ერთი მთავრობის მიერ სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე განთავსებულ სტატისტიკაში უკვე ასახულია.

რეკლამა: 0:05