„აგრო-ოლიმპიადა“ სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს, სპეციალისტებს, ფერმერებს, სტუდენტებსა და სკოლის მოსწავლეებს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგში თავიანთი ცოდნის შემოწმების შესაძლებლობას აძლევს.

როდესაც მომავლის პროფესიებს ახსენებენ, თვალწინ წარმოგვიდგება რობოტები, რთული კომპიუტერული პროგრამები და პროგრამისტები სუპერ კომპიუტერებთან

უფრო კონკრეტულად, უნივერსიტეტი არჩევს საუკეთესო სტუდენტებს, რომელთა GPA არ უნდა იყოს 3,5–ზე ნაკლები და სამი საუკეთესო სტუდენტი ხდება „აგროსფეროს“ სტიპენდიატი