როგორც დეპუტატმა საკანონმდებლო ორგანოში განაცხადა, GWP თბილისის მოსახლეობის აბუჩად აგდებითაა დაკავებული, ანგარიშვალდებულება და პატივისცემა კი არ აქვს.