მისი თქმით, „შაქარაშვილის ქარტია“ არის მოწოდება, რომ სპორტულმა ფედერაციებმა თვითონვე მიიღონ მონაწილეობა აღმზრდელობით პროცესში, რომელიც არაძალადობრივი პრინციპების დანერგვას გულისხმობს.