"სტატუსშეჩერებული სტუდენტები უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-პოლიტიკური საკითხია, რასაც სჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტა"- ანა დოლიძე