ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება ავარიების რაოდენობა.

რეკლამა: 0:05