ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება ავარიების რაოდენობა.