აზერბაიჯანული მედია წერს, რომ პრობლემა სახელმწიფო დონეზეა გადაწყვეტილი, საკითხს კი ქართული მედია ამწვავებს.