„საქართველოს ბანკის“, როგორც თანაინვესტორის და „აზიის განვითარების ბანკის“, როგორც მთავარი ინვესტორის მხარდაჭერით, ფასიანი ქაღალდების ჯამური ღირებულება 25 მილიონ ლარს შეადგენს.

"საინტერესო და პროდუქტიული იყო შეხვედრა აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან, განვიხილეთ ენერგეტიკის სექტორის განვითარების პოტენციალი და არსებული მდგომარეობა".

როგორც საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის დირექტორმა აღნიშნა, სასაზღვრო გამტარი პუნქტების ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, აზიის განვითარების ბანკის მიერ უკვე მხარდაჭერილი მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტების ლოგიკური გაგრძელებაა.

საუბარი შეეხო საქართველოში საჯარო და კერძო სექტორში ბანკის მხარდაჭერილი პროექტების მიმდინარეობას, რომელთა ღირებულება დღეის მდგომარეობით, დაახლოებით, 4 მილიარდი აშშ დოლარია.

მათი ცნობით, ინვესტიცია დამატებით კაპიტალს შესძენს GRPO-ს დამფუძნებელ კომპანიას სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანიას“, მისი განახლებადი ენერგობიზნესის ხელშესაწყობად.

დაფინანსება მიმართული იქნება ახალ პროექტებზე ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ფერმები, სურსათის წარმოება-რეალიზაცია, სოციალური დაცვა, ირიგაცია და ა.შ.

2022 წელს ინფლაციის ზრდა 11%-ით არის მოსალოდნელი მომავალ წელს 5%-იან შემცირებამდე, რაც მსოფლიოში სამომხმარებლო საქონელზე მოსალოდნელზე მაღალი ფასებითა და ძლიერი შიდა ზრდით არის განპირობებული.