"ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს კვირებში პიკს მიღწეული ინფიცირების მაჩვენებელი მკვეთრად დაიწყებს უკუსვლას და ჩვენ, არაუგვიანეს მარტის დასაწყისისა, კვლავ გავხსნით კლუბის კარს და აღარ დავკეტავთ".