ფორუმზე თანამედროვე ურბანული ლანდშაფტის შესახებ იმსჯელეს, ასევე, დაისახა ეკოლოგიურად მდგრადი და ძლიერი ქალაქების მშენებლობის სტრატეგიები.