სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ბინების გადაცემა 2007 წელს სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულება იყო, რომლის განხორციელებაც 2012 წლიდან დაიწყო, - ამბობს პრემიერი.