მცირე და მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები ქართული ბიზნესის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოვდნენ