ახალი სათბური ბენეფიციარს საშუალებას მისცემს, თითოეულ კვადრატულ მეტრზე 35 ლარის შემოსავალი მიიღოს