ქალის როლზე საზოგადოებაში სტერეოტიპული მიდგომები არსებობს, თითქოს ქალს კონკრეტული ადგილი აქვს. სინამდვილეში ძლიერ მამაკაცს გვერდით ძლიერი ქალი სურს, რა დროსაც მამაკაცი უფრო ძლიერდება.