შესაძლებლობის შემთხვევაში, ანაბარი ორ ძირითად ვალუტაში უნდა გახსნათ, სესხი კი იმ ვალუტაში აიღოთ, რომელშიც შემოსავალი გიფიქსირდებათ