მიდის ყოველდღიური ბრძოლა კრიმინალის წინააღმდეგ, მაგრამ ამავდროულად გასათვალისწინებელია, რომ რბილი, ჰუმანური პოლიტიკის პირობებში ზოგადად არ არის საქართველო გამონაკლისი

"შეიძლება იმაშიც დაგეთანხმოთ, რომ მიდგომები დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ უნდა იყოს დიფერენცირებული, დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე, თუმცა ეს პოზიცია ისე უნდა დააფიქსიროთ რომ საბოლოოდ ტყუილი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა არ გამოგივიდეთ!!"

რეკლამა: 0:05