ახალი კვლევების შემდეგ დადგინდა, რომ ძილის ნაკლებობის დროს ტვინის გარკევული უბნები ჰიპერაქტიურ რეჟიმში მუშაობენ