ეკა საკუთარ მუსიკას – მელოდიას, ტექსტს და ხმას თავად ქმნის და ამით მის ხელოვნებას კიდევ უფრო ინდივიდუალურს, ამავდროულად, მრავალფეროვანს ხდის.