რეგულაციები, რომელიც ტრანსპორტისთვის გაიცა არ არის საკმარისი, ვინაიდან სპეციალისტების რეკომენდაციები მეტწილად არ სრულდება.