რეგულაციები, რომელიც ტრანსპორტისთვის გაიცა არ არის საკმარისი, ვინაიდან სპეციალისტების რეკომენდაციები მეტწილად არ სრულდება.

არ გვაქვს ისეთი გენოფონდი, რომ აგრესიული თაობების მოლოდინში ვიყოთ. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ტყვიის გამოწვევებს დროულად ვუპასუხოთ.

რეკლამა: 0:05