ემიგრანტების 86.2 პროცენტი შრომისუნარიან ასაკში მყოფ მოსახლეობას (15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) წარმოადგენენ

„ჩემი შვილი ჩემი ჯილდოა. მე იმ ბარბარეს დედა ვარ, რომელიც სამყაროს დაუპირისპირდა. დიდი წინააღმდეგობისა და უარყოფის შემდეგ, ამ ყვეყანას მაინც მოევლინა ჩემი გოგონა".