"ქართული გამოცდილება ასეთია, რომ ხელისუფლება იძულებული ხდება აქცენტი გააკეთოს ძალოვანებზე, ისინიც ბევრად დაუსჯელად გრძნობენ თავს, იოლად აიძულებენ ხელისუფლებას დააკმაყოფილონ მათი ფინანსური თუ ეკონომიკური ინტერესები და აშ".

"ყველა კითხვები არის ანალიტიკური რომელიც ითხოვს გარემო-ვითარებიდან გამომდინარე ბევრი ნიუანსის ზედაპირზე წამოწევას.