ფასების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს