დაგეგმითი ეკონომიკიდან ძალიან სწრაფად გადავედით საბაზრო ეკონომიკაზე და რა თქმა უნდა, ადამიანებმა ამას ფეხი ვერ აუწყვეს.