განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, საბჭო წევრ ქვეყნებს ევროკავშირის შიგნით თავისუფალი მიმოსვლისა და ევროკავშირში შესვლასთან დაკავშირებით კოორდინაციის გაგრძელებისკენ მოუწოდებს.