უფრო კონკრეტულად, უნივერსიტეტი არჩევს საუკეთესო სტუდენტებს, რომელთა GPA არ უნდა იყოს 3,5–ზე ნაკლები და სამი საუკეთესო სტუდენტი ხდება „აგროსფეროს“ სტიპენდიატი

სოსო გიოშვილი ფერმერი მამის კვალს გაჰყვა და თავის საქმიანობად სოფლის მეურნეობა ადრეულ ასაკშივე აირჩია