ქართული ხორბლის ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციის ხელშეწყობის შესახებ შეხვედრა სამინისტროში შეხვედრა გაიმართა.