„უდიდესი ბედნიერება, რომელიც შეიძლება სიცოცხლეში დაგემართოს, არის ბავშვობა“,- აგატა კრისტი

ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ თუ სიტყვებს სწორად შევარჩევთ და ჩვენს პატარებს შესაბამის ფრაზებს ვეტყვით, ეს აუცილებლად იმოქმდებს მათ ემოციურ მდგომარეობაზე