„ჩვენ ერთად ბევრად მეტი უნდა გავაკეთოთ ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობის დასასრულებლად, რაც ადამიანის უფლებების ყველაზე გავრცელებული დარღვევაა მსოფლიოში.“

პრემიერის თქმით, საქართველო აგრძელებს ისეთი არატრადიციული, განახლებადი ენერგიის პროექტების განვითარებასა და მხარდაჭერას, როგორიცაა მზის, ქარის, წყლის, გეოთერმული და მდგრადი ენერგიის სხვა წყაროები და საშუალებები.

ჯერ კიდევ მარტში, რუსეთის დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია და „უკრაინის ტერიტორიაზე აშშ-ის სამხედრო ბიოლოგიური აქტივობების შესახებ“ ინფორმაცია მიაწოდა