გადაწყვეტილება, რომლებსაც მთავრობა და მშობლები მიიღებენ, ასეულობით მილიონ ახალგაზრდაზე იმოქმედებს, და გავლენა ექნება ქვეყნების განვითარების პერსპექტივებზე მომავალ ათწლეულებში