საქართველოში 2021 წლის იანვარ-ივნისში დაბადებულთა რიცხოვნობამ 21 839 შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყანაში გარდაიცვალა 25 821 ადამიანი.

ბავშვები მშობლებისგან ელოდებიან დახმარებას, თანადგომას, თუ სუსტს და დაუცველს ხედავენ მათ, სტრესული მდგომარეობა ურთულდებათ.