,,წარმოიდგინეთ, რომ თუ მთელ პლასტმასს, რაც როგორც ხმელეთზე, ასევე ოკეანეშია გაფანტული ბრტყელ ზედაპირზე დავაწყობთ, ის დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიის 5-ჯერ დაფარვას შეძლებს“

რეკლამა: 0:05