მიგრანტებისთვის გამოყოფილი თანხა მათი საცხოვრებლით უზრუნველყოფასა და ადგილობრივ სოციუმში ინტეგრაციის ხარჯებს ხმარდება.