2018 წელს, სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 284-მა კომპანიამ განახორციელა. ექსპორტიორი კომპანიების რიცხვი 2017 წელთან შედარებით 34-ით გაიზარდა.

რეკლამა: 0:05