იტალიაში ღვინისგან ხელის სანიტაიზერის წარმოება დაიწყეს და სჯერათ, რომ ეს ნაბიჯი კრიზისის დაძლევაში დაეხმარებათ