„საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება მიმდინარე სესიის ფარგლებში უნდა მოხდეს, რადგან ახალგაზრდობის სააგენტო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შემადგენლობაში 1-ელი იანვრიდან გადმოვიდეს.“

„დღეს მასწავლებლების თხოვნა-მოთხოვნა, რაც მოდის, არის ის, რომ სტატუსების დანამატი გადაგვიტანეთ საბაზო ხელფასში და ეს იყოს მინიმალური, ვინაიდან ჩვენ გვინდა ეს სტაბილური გარანტია“