ბოლო დროს პაციენტები ხშირად უჩივიან ხელებში დაბუჟების შეგრძნებას, რასაც ხშირად მიაწერენ თრომბოზს. როგორ მივხვდეთ ხელებში დაბუჟების შეგრძნება მართლა თრომბოზს უკავშირდება თუ სხვა მიზეზით არის გამოწვეული და რა შემთხვევაში მივმართოთ ექიმს