"უნდათ რომ იკეკლუცონ პროდასავლურობით, როდესაც მათი ამოცანა აბსოლუტურად სხვა რამესთან არის დაკავშირებული“, - განაცხადა გიორგი ვოლსკიმ.

პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის განცხადებით, სასურველია, ევროპარლამენტის შესაბამისმა სამსახურებმა სრულად გაასაჯაროონ საქართველოს პარლამენტის კაბინეტთან წარმართული კომუნიკაცია ჟან მონეს დიალოგის მოსამზადებელ ვიზიტთან დაკავშირებით.