გირჩში ამბობენ, რომ ანაზღაურება მოხდება არა გავლილი მანძილის, არამედ მოსმენილი საგანმანათლებლო მასალის ხანგრძლივობის შესაბამისად.

ზურა ჯაფარიძემ უკვე დაუგზავნა ოფიციალური წერილები 10 სამინისტროს, საიდანაც ორისგან პასუხი მიიღო, რომ საკითხი სამინისტროს საქმიანობის სფეროს სცილდება.

ეს არის პატიოსანი შრომა. გვინდა დავიცვათ სექსინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანები ძალადობისგან.