წელიწადი არ არის, რომელიმე წარმატებული კომპანია არ დაფუძნებულიყო. ასე რომ, ერთ-ერთი თქვენი ტოლია.