"გასული კვირის განმავლობაში ახალი შემთხვევების რაოდენობამ 10% -ით მოიმატა, რაც გამოწვეულია მოგზაურობით, შეკრებებით და სოციალური შეზღუდვების შემსუბუქებით."