საექსპორტო სანქციები დაუწესდა 90 ორგანიზაციას. ამასთან, მიღებულია გადაწყვეტილება 57 რუსი ფიზიკური პირისა და ექვსი ორგანიზაციის აქტივების გაყინვის შესახებ.