როგორც გაირკვა, ბლანკე ესპანეთის კუნძულზე სწორედ მაშინ იმყოფებოდა, როდესაც საფრანგეთში უახლესი, მკაცრი პროტოკოლები  სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა.