"ვირტუალური ფორმატი ასახავს როგორც EBRD–ის, ასევე, საქართველოს უნარს ადაპტირდნენ არსებულ ვითარებასთან"