მისი განცხადებით, საქართველოში ჩამოსული ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც შეისწავლა არა მხოლოდ ფარმა ბაზარი, ჯანდაცვის სექტორიც, დასკვნის პირველ აბზაცშივე წერენ, რომ საქართველოში წამალის ხარისხი რთულად დასადგენია და შემდეგ უკვე ფასი.

"შესაბამისი დასკვნა გასაჯაროვდეს, რომ აღარ იყოს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, წარმოადგენს თუ არა ეს კლინიკა რომელიმე პაციენტისთვის რისკს" - აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი.

"პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უზრუნველყოფილია ყველა ის საჭირო ინსტრუმენტული კვლევა და მედიკამენტოზური დახმარება, რომელსაც პაციენტი ამ ეტაპზე საჭიროებს" - აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი.