განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად, ყველა თანხმდება, რომ რძის გარკვეულ საკვებთან ერთად მიღება ნებისმიერ შემთხვევაში სახიფათოა