კომპანიების დაჯარიმების მიზეზი სემეკში ყოველთვიური ანგარიშგების არასრულყოფილად წარდგენაა.

ახალი საკანონმდებლო ნორმის თანახმად, შვეიცარიის მთელ ტერიტორიაზე ნებისმიერ პირს ყველა საჯარო თუ ხალხმრავალ ადგილას თვალები, ცხვირი და პირი უნდა უჩანდეს.