ყველასთვის ცნობილია, რომ კატები მის მიმართ გამოჩენილ სითბოს და სიყვარულს იმახსოვრებენ და შემდეგ უკან უბრუნებენ პატრონს