2016 წლიდან საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში არც ერთი საკრუიზო ხომალდი არ შემოსულა